Groepscursussen Nederlands voor Poolstaligen

Op verschillende locaties in heel Nederland geeft TTC groepscursussen Nederlands voor Polen. De cursussen Nederlands worden gegeven door hooggekwalificeerde leraren met een Poolse achtergrond. In een klassikale omgeving leren Poolse cursisten Nederlands voor volwassenen.

Bovendien heeft Talen Training Centrum een applicatie ontwikkeld om Nederlands vanuit het Pools snel en effectief te leren. De digitale leeromgeving geeft de cursisten de mogelijkheid om nog meer tijd aan Nederlands te besteden onafhankelijk van de plaats waar ze zich bevinden. Snel, toegankelijk, makkelijk!

Instroom op het juiste niveau

De cursisten kunnen instromen op verschillende niveaus. Hiervoor hanteert TTC 8 modules. Voorafgaand aan de cursus stellen wij samen het startniveau vast. Hierdoor kunnen wij samen met de cursist exact de gewenste resultaten nastreven. Voor het bepalen van de instap- en eindniveaus werken wij met Europese Referentiekader CEF-niveaus (Common European Framework).

Modules

TTC hanteert de volgende modules:

M1 module 1: voor beginners A0-A1.2

M2 module 2: voor beginners-plus A1.2-A1

M3 module 3: voor licht gevorderden A1-A2.2

M4 module 4: voor licht gevorderden-plus A2.2-A2

M5 module 5: voor gevorderden A2-B1.2

M6 module 6: voor gevorderden-plus B1.2-B1

M7 module 7: voor gevorderden-extraplus B1-B2.1

M8 module 8: voor extra gevorderden B2.1-B2.
Iedere module bestaat uit 20 lesuren verdeeld over 8 lessen van 2,5 uur.

Eén keer per week (’s avonds of op zaterdag/zondag) wordt er les gegeven.

De groepen zijn klein en de docenten spreken zowel Pools als Nederlands.

 

Snel resultaat

De nadruk van de cursus Nederlands voor Poolstaligen ligt op de snelle opbouw van de spreekvaardigheid. De Poolse cursisten krijgen het gereedschap dat ze nodig hebben om in Nederland te wonen en te werken. De cursussen zijn zeer succesvol. Kijk naar de referenties. 

Cursusrooster en locaties

Klik voor het actuele cursusrooster om een cursus bij jouw in de buurt te vinden.

Inschrijfformulier

 

Certificaat

Aan het einde van elke module ontvangen de cursisten een TTC-certificaat met de juiste niveau.