CRKBO

Czym jest CRKBO?

CRKBO to holenderska instytucja państwowa, która sprawdza i rejestruje szkoły oferujące krótkie kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe.

TTC w CRKBO

Talen Training Centrum jest od 2014 roku wpisana do rejestru CRKBO. Dzięki temu taryfa BTW na kursy w Talen Training Centrum wynosi 0%.

Poza tym koszty nauki kursant może deklarować w swoim rocznym rozliczeniu podatkowym. Talen Training Centrum spełnia wszystkie wymagane przez CRKBO warunki.

Warunkami, jakie spełnia szkoła Talen Training Centrum to między innymi:

  • Odpowiednio prowadzona rejestracja kursantów i przetwarzanie ich danych
  • Zapewnienie stałej komunikacji kursantów z Talen Training Centrum
  • Poziom nauki na modułach w talen Training Centrum odpowiadający wymaganiom CEF
  • Gwarancja dotrzymywania umowy z klientami i procedura rozpatrywania skarg
  • Plan szkolenia pracowników Talen Training Centrum i wiele innych.

Sprawdź rejestrację Talen Training Centrum w CRKBO.