CRKBO en subsidies

Talen Training Centrum is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. TTC  voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Naar verstreken van financiële bijdragen kunt u vragen bij onderstaande organisaties: