Subsidies

Laat geen geld liggen!

 

Weet je dat bedrijven kunnen een subsidie aanvragen voor scholing die de taalvaardigheid van werknemers met Nederlands als vreemde taal verbetert?

Dat geldt ook voor uitzendkrachten. Het gaat daarbij om taalbeheersing op de werkvloer zoals lezen, luisteren, spreken en schrijven.